Verslaglegging

Betaalbare oog- en hoorzorg voor iedereen. Dat is waar Specsavers voor staat. Maar onze waarden gaan verder dan onze core business. We vinden het ook belangrijk om onderdeel te zijn van de lokale buurt en te weten wat er gaande is. De Specsavers-winkelteams zijn erg betrokken bij de lokale gemeenschap en die betrokkenheid zetten we graag om in actie. Daarom is in 2010 Stichting Specsavers Steunt in het leven geroepen - we willen graag iets teruggeven aan de lokale gemeenschap. Elk jaar spaart iedere Specsavers-winkel een jaar lang voor een lokaal goed doel. 

Activiteiten 2016
Bent u benieuwd wat Stichting Specsavers Steunt in 2016 ondernomen heeft, dat leest u hier.

Beleidsplan
In ons beleidsplan staan onder andere onze missie, activiteiten, beleid en beheersstructuur beschreven.

Financiën
Hier vindt u ons financieel overzicht, met balans en winst- en verliesrekening.