Voorwaarden

Overweegt u om een lokaal doel aan te melden? Check dan eerst of het doel voldoet aan de voorwaarden van Stichting Specsavers Steunt.

Elk lokaal doel die door Stichting Specsavers Steunt gesteund wordt, moet voldoen aan deze voorwaarden:

 1. Goede doelen die al een keer door de Stichting gesteund zijn, komen drie jaar (d.w.z. drie spaarrondes) lang niet in aanmerking voor steun van Stichting Specsavers Steunt.
 2. Stichting Specsavers Steunt is in het leven geroepen om lokale goede doelen/organisaties te ondersteunen. Het moet gaan om goede doelen, liefdadigheidsinstellingen of andere organisaties die de lokale samenleving in Nederland ten goede komen (niet één persoon) en het algemene lokale belang dienen (hierna “het goede doel”).
 3. Inschrijvingen van commerciële instellingen en privépersonen (of organisaties die gericht zijn op privépersonen/een enkele persoon, zonder dat het algemene brede lokale belang en buurt wordt gediend) worden niet gehonoreerd. Ook organisaties die projecten in het buitenland ondersteunen zijn uitgesloten van deelname. De financiële donatie moet de lokale gemeenschap (in de buurt van de opgegeven Specsavers-winkel) direct ten goede komen.
 4. Landelijke doelen kunnen niet meedoen met de aanmeldronde via deze website. Stichting Specsavers Steunt kiest zelf een landelijk doel dat in alle winkels wordt ondersteund. Lokale vestigingen van landelijke doelen kunnen zich wel aanmelden. Bij de inschrijving moet duidelijk zijn dat het om een lokale vestiging gaat, die een bepaalde lokale gemeenschap in Nederland dient (met eigen lokale stichtingnaam en rekeningnummer). Om een spreiding en eerlijke kans van doelen te garanderen mogen maximaal vijf lokale vestigingen per landelijk overkoepelend doel zich inschrijven.
 5. Stichting Specsavers Steunt accepteert of steunt geen lokale goede doelen (a) die zich op enigerlei manier bezig houden met strafbare of onwettige zaken of die daarvan verdacht worden, (b) waarvan bestuursleden of andere mensen die werkzaam zijn voor of zijn verbonden aan het goede doel zijn veroordeeld wegens een misdrijf of daarvan verdacht zijn (geweest), of (c) die op enige manier politiek geëngageerd zijn.
 6. Inzendingen voor goede doelen worden door het bestuur van Stichting Specsavers Steunt beoordeeld voordat ze online gezet worden. Het inschrijven van een goed doel op de site www.stichtingspecsaverssteunt.nl geeft geen garantie dat dit in aanmerking komt voor een donatie. Stichting Specsavers Steunt behoudt zich het recht voor een goed doel bij de aanmelding, tijdens de stemronde of tijdens de spaarperiode zonder opgaaf af te wijzen of uit te sluiten van (verdere) deelname, dan wel om een goed doel dat gewonnen heeft te schrappen en de steun te ontnemen. 
 7. Stichting Specsavers Steunt kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk gehouden worden voor foutief of incorrect gegeven informatie omtrent het ingeschreven goede doel en is niet aansprakelijk voor initiatieven van het goede doel. 
 8. Een doel kan maar voor één winkel aanmelden, dit dient de dichtsbijzijnde winkel te zijn. Het doel dient zich op de directe omgeving van de opgegeven Specsavers-winkel te richten. Doelen die zich inschrijven voor een winkel, maar zich met hun activiteiten richten op een andere regio, kunnen worden uitgesloten worden voor deelname aan die winkel (tijdens de aanmeld- en stemperiode).
 9. Per stemronde kan er op alle inzendingen gestemd worden. Op basis van het aantal stemmen wordt er per winkel een top 3 bepaald, het winkelteam kiest uiteindelijk uit de top 3 het goede doel dat een jaar lang wordt gesteund. Specsavers draagt geen verantwoording of aansprakelijkheid voor verloren of te late inzendingen. De beslissing van het bestuur is doorslaggevend en hierover kan niet worden gecorrespondeerd.
 10. Het publiek kan één keer per e-mailadres stemmen. Hierbij is het niet toegestaan om nieuwe e-mailaccounts aan te maken speciaal voor het stemmen. Wanneer blijkt dat stemmen niet op een eerlijke manier zijn verkregen, of wanneer doelen elkaar afvallen of negatief benaderen, behoudt Stichting Specsavers Steunt zich het recht het betreffende doel uit te sluiten van deelname. 
 11. Ingestuurde foto's zijn vrij van copy- alsook portretrechten. Stichting Specsavers Steunt en Specsavers International B.V. zullen niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn in het geval van misbruik van dit copy- en/of portretrecht. Alle informatie, foto- en videomateriaal mag door Stichting Specsavers Steunt en Specsavers vrij van rechten gebruikt worden.
 12. Het winnende goede doel is verplicht deel te nemen aan alle publiciteit zoals door Specsavers gewenst, voor, tijdens en na de periode waarin zij gesteund wordt. De namen van de gekozen goede doelen zijn te vinden op de website en alle gekozen goede doelen ontvangen een schriftelijke bevestiging via e-mail. Alle andere goede doelen ontvangen via e-mail een afwijzing.

Deze website plaatst cookies. Dit doen we om onze site gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van het bezoekersgedrag. Maar je blijft anoniem. Als je verder surft accepteer je onze cookies.